Vzw Mi.R.A.

Text

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text

Text

Text

Text

Welcome op onze Website!

Text

Wie Zijn wij
Mi.R.A. staat voor: "Minderbehoeftigen Re-integreren Arbeidsmarkt"

Met Minderbehoeftigen wordt bedoeld, niet alleen fysiek of mentaal gehandicapte mensen, maar ook alle mensen, die door ziekte, sociale, of familie omstandigheden, van welke aard ook, verhinderd zijn, om normaal te functioneren in de samenleving, i.v.m. vast werk te kunnen uitvoeren.
Door jarenlang reeds met dergelijke mensen te werken, hebben wij een werkvloer gecreëerd, waarbij wij ervaring opgedaan hebben in deze toch niet alledaagse materie. Op sociaal vlak worden (indien de nood daar is) deze mensen door ons bijgestaan. Het kan zowel gaan over Wonen, bijstand in het gezin, vervoer, enz. Door al deze invloeden betrachten wij als het ware een kringloop te vormen , die ten goede komt aan onze samenleving. Want niemand zal ontkennen, dat er vandaag meer dan ooit nood is aan harmonie en evenwicht in onze samenleving. 
Wenst u meer info of wilt u op één of andere manier uw bijdrage leveren ? neem gerust contact op met ons via mail of telefoon.

Vzw Mi.R.A.

Minderbehoeftigen Re-integreren Arbeidsmarkt

Vereniging zonder Winstoogmerk

aaaaaaaaaaaaiii